Sådan opnår du bedre trivsel i dit team

Det kan være altoverskyggende, når man som leder oplever samarbejdsvanskeligheder i ens team eller afdeling. Når arbejdspladsen er blevet en kampplads med hvad dertil hører af mistrivsel, ineffektivitet og sænket kvalitetsniveau. Men fortvivl ej, der er hjælp at hente.

Vejen til det gode samarbejde….

… er ikke altid ligetil. Men min erfaring er, at hvis viljen er der, så kan man nå langt med en åben og ærlig dialog om, hvad der skaber frustration i det daglige samarbejde, og en forventningsafstemning af, hvad der skal til for at opnå det samarbejde og den teamkultur, man ønsker.

Interne stridigheder fylder meget, ikke kun for dem, der er involveret, men ofte også for resten af afdelingen – og for lederen. En arbejdsplads kræver samarbejde for at kunne fungere. Alle parter er afhængige af hinanden og fungerer bedst i fællesskab. Derfor er det vigtigt at handle, når samarbejdet ikke fungerer.

Jeg anbefaler…

… at du afsætter tid til en samarbejdsworkshop og involverer HR eller en ekstern sparringspartner. Samarbejdsvanskeligheder kan være en svær ’nød at knække’, og det er ingen skam at bede om hjælp. Det er til gengæld vigtigt, at du viser handling som leder.