Er jeres organisation præget af mange forandringer?


Og er I i tvivl om, hvordan I bedst håndterer processen? 


Så er I langt fra de eneste. Organisatorisk forandring må siges at være et grundvilkår i de fleste organisationer. 

Det er både de små tilpasninger og de store radikale forandringer. Det er alle de ændringer, der har betydning for medarbejdernes hverdag. Tilgangen til forandring vil oftest være forskellig alt efter hvilken organisation, man tilhører. Men uafhængigt af forandringens størrelse eller organisationskulturen, så er der nogle grundelementer, som kan bidrage til at minimere forandringsmodstand og i stedet sikre involvering og medarbejderengagement. Og her kan vi hjælpe jer.

I Krydsfelt HR er vi vant til at arbejde med forandringer fra et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv. Vi har i særdeleshed fokus på kommunikation og inddragelse som nogle af de elementer, der kan være med til at bringe jer succesfuldt gennem jeres forandringer.

Succesfulde forandringer kræver…

God kommunikation. Men det er ikke nok i sig selv. For at lykkes med en forandring skal den implementeres i det daglige arbejde, og I skal have medarbejderne til at tage medejerskab. 

Hvis I som ledelse forventer, at medarbejdere skal gøre noget anderledes, er I nødt til at sætte jer ind i, hvordan forandringerne vil påvirke hverdagen. Og så inddrage medarbejderne i forandringsprocessen. Stil spørgsmål, lyt og inviter medarbejderne til at stille spørgsmål.

Forandringer er ikke nemme og kræver en god portion tålmodighed. Men med den rette tilgang og forståelse for forandringens mekanismer, kan I sagtens skabe værdifulde forandringer. Og vi kan hjælpe jer.

Vi har erfaring fra forandringsprojekter af både større og mindre karakter, herunder proces- og systemimplementeringer, afdelingssammenlægninger, in- og outsourcing, masseafskedigelser og lukning af virksomheder. 
Vi kan blandt andet hjælpe med projektplaner, kommunikationsplaner, træning af forandringsagenter samt facilitering af workshops.

Disse forandringer kan vi fx hjælpe jer i mål med

  • Optimering af samarbejdet i et team eller mellem afdelinger
  • Udvikling og samarbejde i ledergrupper
  • Implementering af nye interne systemer og/eller processer
  • Fusionering af afdelinger eller organisationer
  • Masseafskedigelser

Står I overfor en forandring?

Så lad os tage en uforpligtende snak om jeres udfordringer og ambitioner, og hvordan vi kan hjælpe jer godt i mål med forandringen.