Når I i mål med jeres HR-projekter?


Mange HR-afdelinger har vanskeligt ved at finde tid og ressourcer til at drive projekter professionelt og effektivt, fordi den daglige drift og ad hoc-opgaver fylder meget.  

Krydsfelt HR kan støtte HR-projekter i jeres virksomhed. Eksempler på HR-projekter, som vi kan hjælpe med er udvikling eller vedligeholdelse af HR-initiativer, implementering af nye systemer, proces- eller organisationsændringer, kulturprojekter, carve-in eller carve-out projekter.

Der er meget at tage fat på, og projekterne er ofte komplekse og tidskrævende. Det er vores erfaring, at hvis projekterne håndteres ufokuseret og forkert, så har det typisk konsekvenser blandt andet i form af manglende buy-in fra stakeholders.


Hvad får I ud af at lade Krydsfelt HR hjælpe jer?

  • Projektledere, der kender og forstår HR paletten
  • Håndtering af projekter uden det går ud over den daglige drift