Om Krydsfelt HR

Vinni Thusgaard Behrens, Ejer og Stifter af Krydsfelt HR

Med uddannelser indenfor både kommunikation, HR og ledelse samt mange års praktisk erfaring som HR Manager, HR Partner, projektleder og kommunikationsansvarlig har jeg en solid basis for at rådgive, coache og vejlede ledere, samt facilitere og drive processer og projekter af forskellig art.

I Krydsfelt HR arbejder jeg blandt andet som interim HR Manager for start-up og scale-up virksomheder indtil de er modne til at have egen intern HR-funktion.

Desuden arbejder jeg som Senior HR Partner i større internationale organisationer i perioder med behov for ekstra support eller støtte til facilitering eller projektledelse.

Thomas Thusgaard Behrens, Medejer af Krydsfelt HR

Som mangeårig leder af HR afdelinger i internationale virksomheder har jeg stor erfaring med alle facetter af HR, og jeg er ekspert i opbygning og udvikling af HR afdelinger.

Jeg er meget optaget af ledelse – ikke blot ledelse af HR organisationen, men mere bredt af virksomhedsledelse. Jeg er optaget af at støtte den enkelte leder i at træffe gode beslutninger og i at støtte ledergrupper i at opnå virksomhedens strategiske mål – sammen. 

I Krydsfelt HR arbejder jeg blandet andet som interim HR direktør, med coaching af ledere samt med udvikling og uddannelse af HR medarbejdere.